Reklama na e-Konkursy.infoMiędzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”


Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

Opis konkursu

W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające w Polsce, tu urodzone, posiadające polskie obywatelstwo lub przebywające w tym kraju od co najmniej 15 lat.
Wszystkie nadesłane dramaty muszą być napisane w języku polskim.
Dodatkowo do oryginalnego utworu należy dołączyć robocze tłumaczenie sztuki na język niemiecki lub angielski, które umożliwi zagranicznym jurorom zapoznanie się z tekstem.
Jeden autor może dostarczyć tylko jedną sztukę.
Dramaty te nie mogą być wcześniej grane ani publikowane.
Utwory powinny dotyczyć tematyki zawartej w tytule konkursu „Rozmawiając ponad granicami” – doświadczenia życiowe w czasach przemian społecznych”. Sztuka powinna być przeznaczona dla maksymalnie 5 wykonawców i wypełnić samodzielnie program pełnego spektaklu teatralnego (minimum 70 min

Nagrody

Międzynarodowe jury wybierze najlepszy spośród nadesłanych utworów, a jego autorka bądź autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3500 euro. Ponadto zwycięski dramat zostanie przetłumaczony na język niemiecki i wystawiony w Państwowym Teatrze w Norymberdze w sezonie 2016/2017. Publiczna prezentacja nagrodzonego pierwszą nagrodą tekstu odbędzie się podczas ogłoszenia wyników konkursu, w czerwcu 2016 roku w Norymberdze. W tej uroczystości weźmie też udział, na zaproszenie organizatorów, autorka lub autor zwycięskiej sztuki, co także stanowi część nagrody.
Druga nagroda pieniężna wynosi 2000 euro, a trzecia 1000 euro.

Nadesłane przez: serberta Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz