Reklama na e-Konkursy.info

"Moje miejsce - odkrywamy piękno Gminy Michałowice"

Opis konkursu

Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna (tj. architektura, pejzaż, wydarzenie itp.).
2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac fotograficznych, pojedynczych lub kompozycji zdjęć (tj. dyptyk, tryptyk itd.), traktowanych jako jedno dzieło.
3. Prace w formie plików jpg, format A4 (297 × 210 mm – orientacja pozioma lub 210 × 297 mm – orientacja pionowa), rozdzielczość 300 dpi, należy przesłać przy użyciu aplikacji lub strony inter-netowej WE TRANSFER na adres e-mail konkurs@komorowianie.pl, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs „Moje miejsce”, do godz. 23.30 dnia 20 września 2019 roku.
4. Laureat zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości pozwalającej na wydruk w dobrej jakości.

Nagrody

za zajęcie I miejsca – nagroda o wartości 1000 PLN;
za zajęcie II miejsca – nagroda o wartości 700 PLN; 
za zajęcie III miejsca – nagroda o wartości 300 PLN;
wyróżnienie za interpretację tematu Konkursu – nagroda o wartości 250 PLN.
Przewodniczący Jury przyzna jedną nagrodę Grand Prix Konkursu o wartości 500 PLN.

Nadesłane przez: maryal Opublikowane przez: jutis

Podobne konkursy

Dodaj komentarz