Reklama na e-Konkursy.info

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji"

Opis konkursu

Organizator zachęca do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.
Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów szkół ( z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania
pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury.
Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat.
Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Technika wykonania prac – malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i Dom Kultury 18-100 Łapy, ul.Matejki 19, NIP 966-05-73-936, 857152300, plastyka @dklapy.pl, dkLapy.pl elementy roślinne).
Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie

Nagrody

???

Nadesłane przez: golocia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz