Reklama na e-Konkursy.info

Ogólnopolski konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze "Kalejdoskop"

Opis konkursu

Opis: Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: gimnazjalista (gimnazja) i licealista (LO, technika, szkoły zawodowe).
Z Regulaminu: "Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób. Dla umożliwienia jak najszerszego udziału młodzieży w Konkursie, Szkolny Organizator Konkursu ma prawo rozszerzyć listę o dodatkowych 10% uczestników bez wnoszenia za nich opłaty (na karcie zgłoszenia winna być zamieszczona całkowita ilość osób zgłoszonych do Konkursu). Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 8,00 zł. od osoby na podane na stronie konkursowej konto. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów, wspierających działalność kulturalno-oświatową".
Do 13 grudnia 2013 r. trzeba przesłać zgłoszenia ze szkół, do 28 grudnia testy zostaną dostarczone do szkół.
Uczniowie muszą 11 marca 2014 r. rozwiązać w szkole test konkursowy, trwający 45 minut.
Ogłoszenie wyników: do 30.05.2014 r.

Nagrody

Dla uczniów:
I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej: sprzęt cyfrowy.
Wyróżnienie krajowe I stopnia: nagroda rzeczowa (np. kamera internetowa, zestaw głośników multimedialnych, odtwarzacz DVD).
Wyróżnienie krajowe II stopnia: wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe.
Najlepszy uczeń ze szkoły, która zgłosi powyżej 10 uczestników: nagroda książkowa.
Wszyscy uczestnicy: dyplomy.

Dla nauczycieli:
Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił więcej niż 5 uczestników ze szkoły: dyplom uznania.
Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił więcej niż 19 uczestników ze szkoły: nagroda książkowa (kryminał, sensacja lub romans).

Dla szkół:
Najliczniej reprezentowane szkoły – dyplomy okolicznościowe i sprzęt informatyczny.

Nadesłane przez: bruce Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz