Reklama na e-Konkursy.infoPowiatowego Konkursu im. Leonarda Turkowskiego "Bartoszyce`2015"


Powiatowego Konkursu im. Leonarda Turkowskiego Bartoszyce`2015

Opis konkursu

Stowarzyszenie Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja”, Urząd Miasta Bartoszyce, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, redakcja „Gońca Bartoszyckiego” oraz Piwnica Artystyczna, ogłaszają kolejną edycję Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego „Bartoszyce`2015″.
W konkursie mogą brać udział piszący: uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich oraz dorośli z powiatu bartoszyckiego, nie zrzeszeni w Związku Literatów Polskich, bądź w Związku Pisarzy Polskich.
Utwory należy nadsyłać do 30 września 2015 roku. Powinny być to utwory nigdzie nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach poetyckich.
Każdy uczestnik może nadesłać jeden zestaw, do pięciu utworów (nie więcej), w 4 egzemplarzach maszynopisu bądź wydruku komputerowego. Tematyka jest dowolna. Mile widziane będą utwory tematycznie związane z Bartoszycami, zwłaszcza pięknymi krajobrazami, historią i przyrodą naszego regionu.

Nagrody

Pula nagród i wyróżnień wynosi 1200 złotych

Nadesłane przez: anialistopad Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz