Reklama na e-Konkursy.info

Przygotuj pracę plastyczną pt.: "Na długiej przerwie z Biedronką i Disneyem"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
Dokonać zakupu dowolnego produktu na licencji Disneya, znajdującego się w ofercie handlowej Sklepów w okresie trwania Konkursu określonego w punkcie 1.2.,2
Wykonać w artystyczny sposób następującą pracę: Przygotuj pracę plastyczną pt.: „Na długiej przerwie z Biedronką i Disneyem”,
Opisać pracę podając imię, nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy,
Wysłać pracę pocztą na adres podany w punkcie 3.4, tytułując przesyłkę: „Biedronka”
Pracę należy przesłać do dnia 16.09.2013 włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, 04-110 Warszawa.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dołączenie do pracy:
Kopii dowodu zakupu produktu Disneya, zakupionego w okresie trwania konkursu,
Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu podpisanego przez pełnoletniego Uczestnika lub ustawowego opiekuna Uczestnika niepełnoletniego.

Nagrody

200 (dwieście) tabletów iPad mini marki Apple

Nadesłane przez: mkrzysiek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz