Reklama na e-Konkursy.info

Pszczyna: Konkurs "Niech połączy nas komiks"

Pszczyna: Konkurs Niech połączy nas komiks

Opis konkursu

W trzy kolejne poniedziałki na profilu MPBP na Facebook’u zostanie umieszczony komiks z pustymi dymkami, które należy uzupełnić. Uczestnicy Konkursu są proszeni o zgłaszanie swoich tekstów w komentarzu do postu oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 r.ż. oraz które do końca trwania wybranej edycji wykonają wszystkie zadania:

- Wypełnią i podpiszą formularz zgłoszeniowy oraz prześlą go w postaci skanu lub zdjęcia do MPBP w Pszczynie w prywatnej wiadomości na Facebook’u. Niepodpisane formularze nie będą brały udziału w konkursie.

- W komentarzu pod postem konkursowym, umieszczą swoje teksty uzupełniające komiks, identyczne jak w formularzu zgłoszeniowym.

Nagrody

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest MPBP w Pszczynie oraz eBiuro Market Pszczyna.

Osoby, które wezmą udział w jednej edycji i wygrają nagrodę nie mogą wziąć udziału w kolejnej edycji.

Nagrody należy odebrać osobiście od 8 do 20 czerwca 2020 r. w MPBP w Pszczynie godzinach otwarcia.

Nadesłane przez: annb Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz