Reklama na e-Konkursy.infoRegionalny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowychi gimnazjów "MAŁY OKR 2019"Opis konkursu

„MAŁY OKR” jest konkursem o zasięgu regionalnym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych z klas 0-III (recytacja), IV-VI (recytacja, „wywiedzione ze słowa”) oraz uczniów szkół podstawowych z klas VII, VIII i uczniów gimnazjów (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana).
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.
Zgłoszenia do etapu regionalnego dokonuje organizator eliminacji niższego szczebla. Jury eliminacji niższego szczebla winno również szczegółowo zaznajomić się z niniejszym regulaminem. Organizatorzy niższego szczebla zobowiązani są do przesłania prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeń uczestników (laureatów etapu miejskiego, powiatowego, gminnego) wraz z podpisanymi stosownymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych znajdującymi się na drugiej stronie karty zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną, lub pocztą tradycyjną, na adres organizatora etapu regionalnego: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, tel./fax: 32-251 75 63.

Nagrody

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów poszczególnych etapów.

Nadesłane przez: kalka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz