Reklama na e-Konkursy.info

Sierpc: Konkurs "Tradycyjna palma wielkanocna"

Opis konkursu

Uczestnicy mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych (z wyjątkiem chronionych gatunków roślin) i tradycyjnych form zdobniczych. Jej długość nie powinna przekroczyć 3 m. Prace mogą tworzyć zarówno grupy, jak i samodzielni wykonawcy.
Do palmy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje: w przypadku zgłoszenia palmy przez szkołę/koło plastyczne/stowarzyszenie – pełna nazwa, adres, numer telefonu, adres mailowy, imię i nazwisko wykonawcy/ów, klasa/wiek, imię i nazwisko opiekuna (praca indywidualna/ zespołowa); w przypadku zgłoszenia przez osobę indywidualną – imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres mailowy (praca indywidualna). Należy określić region, z którego pochodzi wzorzec palmy (np. palma z okolic Płocka; palma wileńska, itp.)
Oceny nadesłanych prac dokonają osoby uczestniczące w imprezie plenerowej „Niedziela Palmowa w skansenie” 14 kwietnia.
Prace należy dostarczyć do 8 kwietnia do godziny 15.30 do budynku G w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, Dział Upowszechniania i Promocji).

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy.

Nadesłane przez: magdalena1020 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz