Reklama na e-Konkursy.info

Testuj kosmetyki Gerovital

Opis konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody jest dokonanie łącznie następujących czynności:
- wypełnienie zgodnie z prawdą formularza znajdującego się na Stronie następującymi danymi osobowymi Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, płeć, adres zamieszkania, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych podmiotów określonych na Stronie oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, od podmiotów wymienionych na Stronie,
- zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Uczestnika,
- potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie poprzez kliknięcie w link z prośbą o potwierdzenie pozostawionych danych na Stronie, który będzie zamieszczony w wysłanej wiadomości e-mail do Uczestnika Konkursu na podany przez niego adres e-mail w trakcie podawania danych kontaktowych.
Uczestnik Konkursu może dokonać tylko 1 (jednej) rejestracji w Konkursie. Przez rejestrację w Konkursie rozumie się potwierdzenie przez Uczestnika uczestnictwa w Konkursie poprzez kliknięcie w link z prośbą o potwierdzenie pozostawionych danych na Stronie, zgodnie z pkt 2.1.3. powyżej.
Laureat po wykorzystaniu Nagrody otrzymanej na zasadach określonych w pkt 4, zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Organizatora opinii o produkcie.

Nagrody

Na zasadach określonych w Regulaminie przyznana zostanie nagroda w postaci wybranego kosmetyku Gerovital przeznaczonego do testów na okres 6 miesięcy o wartości nie większej niż 200 zł brutto
Do Nagrody, przyznana zostaje danemu nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu wyłonionemu zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 Regulaminu dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości dofinansowania nagrody
Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny

Nadesłane przez: sanitas Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz