Reklama na e-Konkursy.info

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy

Opis konkursu

Do Konkursu zaproszeni są wszyscy chętni piszący w języku polskim bez względu na przynależność do Związków Twórczych, zarówno przed debiutem jak i po nim.
Każdy uczestnik, który w momencie ogłoszenia Konkursu ukończył 16 lat, ma prawo zgłosić trzy wiersze własnego autorstwa o dowolnej formie i tematyce, nigdzie wcześniej nienagradzane (za nagradzane uznaje się wszystkie wiersze, które kiedykolwiek zdobyły nagrody bez względu na ich stopień, wyróżnienia, lub inne nagrody okolicznościowe), niewysyłane równolegle na inne konkursy literackie oraz niepublikowane drukiem i w Internecie.
Utwory winny być napisane czcionką Times New Roman 12 z pojedynczym odstępem między wersami (podwójny po każdej zwrotce). Odstępstwo od ww. reguły może być dopuszczone, gdy wynika to ze specyfiki wiersza. Nie będą przyjmowane wiersze pisane w różnych formach graficznych (choinki, romby, serduszka itp.), nadto wklejane ze skanów.
Wiersze winny być wysłane jako jeden załącznik zapisany w plikach "doc", "docx" lub "rtf" na adres e-mail: sorabia@op.pl
Autor może wysłać na Konkurs tylko jeden zestaw wierszy.
Uczestnicy przesyłają utwory konkursowe od daty ogłoszenia do 15 października 2019 r. na adres Organizatora Konkursu: sorabia@op.pl

Nagrody

  • I miejsce: 600 zł
  • II miejsce: 400 zł
  • III miejsce: 200 zł
  • Nagroda im. Jana Stanisława Kiczora za najlepszy wiersz rymowany: 200 zł

Nadesłane przez: marlena083 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz