Reklama na e-Konkursy.info

Wrocław: Konkurs filmowo-muzyczny pt. "Piosenka dla ptaków Azji"

Opis konkursu

Nagranie video nie może przekroczyć 3 minut, w formacie mp4, powinno być przesłane przez wetransfer na adres zoo-edukacja@zoo.wroc.pl do 15.04.2019 roku. Do nagrania należy załączyć formularz zgłoszenia zawierający: nazwę grupy, imię i nazwisko, wiek, adres autora oraz telefon kontaktowy wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego dziecka o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu konkursu oraz o wyrażeniu zgody na jego udział w konkursie oraz o udzieleniu licencji na wykorzystanie utworu konkursowego przez organizatora. Wzór formularza znajduje się na stronie zoo.wroclaw.pl w zakładce edukacja, konkursy. Przekazanie wypełnionego prawidłowo oraz podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka formularza stanowi warunek przyjęcia utworu do konkursu.
Zespoły przesyłają nagranie piosenki konkursowej , z własnym, oryginalnym tekstem w języku polskim, do melodii skomponowanej przez Ashley Fayth we współpracy z ZOO Chester, dostępnej na YouTube.

Nagrody

??

Nadesłane przez: picola Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz