Reklama na e-Konkursy.info

Wrocław: Konkurs "Wroclove - Rodzina Arkadków Zbieraj Krasnale"

Opis konkursu

Konkurs organizowany jest na terenie Centrum Handlowego Centrum Arkady Wrocławskie, zlokalizowanym przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.
Zakupy promocyjne, to zakupy produktów i usług z wyłączeniem grupy określonej w regulaminie, dokonane w terminie od 07.06.2019 r. do 22.06.2019 r. do godziny 20:00 z wyłączeniem niedziel niehandlowych 9 i 16 czerwca 2019 r. na terenie Centrum Handlowego, w sklepach i punktach usługowych (z wyłączeniem kantoru), które zlokalizowane są na terenie Centrum Handlowego, na łączną kwotę minimum 200 zł brutto potwierdzone odebranym w kasie dowodem zakupu. dowody zakupów można rejestrować w Konkursie w Punkcie Obsługi Konkursu, Pracownik POK rejestruje tylko taką liczbę najszybszych Uczestników Konkursu, jaka jest przewidziana liczba nagród w Konkursie. Pracownik POK niezwłocznie po zarejestrowaniu Uczestnika informuje go czy wygrał nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę.

Nagrody

Komisja Konkursowa łącznie przyzna 1080 nagród maskotek każda o wartości 35,20zł brutto, w tym 200 sztuk maskotek tatusiów i 880 mam. Uczestnik sam decyduje, którą maskotkę wybiera w ramach dostępności danych maskotek.

Nadesłane przez: KRASNAL Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz