Reklama na e-Konkursy.info

Wyjątkowy konkurs fotograficzny. Dziewiąta edycja

Wyjątkowy konkurs fotograficzny. Dziewiąta edycja

Opis konkursu

Prześlij dowolną liczbę zdjęć za pomocą aplikacji konkursowej oraz przypisz je do jednej z czterech kategorii:

  • Świat z lotu ptaka
  • Ludzie i ich pasje
  • Dziki instynkt
  • Planeta albo plastik
Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Komisja konkursowa wybierze dwie najciekawsze fotografie spośród 100 prac z największą liczbą głosów w danym etapie. Kryterium wyboru jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne zdjęć zgłoszonych do konkursu.
Komisja konkursowa wybierze 12 laureatów Nagród Głównych konkursu spośród wszystkich uczestników, którzy otrzymają nagrody główne i kalendarz na rok 2020. W kalendarzu znajdzie się 12 zwycięskich zdjęć.

Nagrody

  • Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 4118,00 (cztery tysiące sto osiemnaście złotych 00/100) PLN brutto
  • Nagroda Główna za zajęcie II miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 3514,00 (trzy tysiące pięćset czternaście złotych 00/100) PLN brutto,
  • Nagroda Główna za zajęcie III miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 1687,00 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) PLN brutto
  • Nagrody Główne za zajęcie miejsc od IV do XII w całym Konkursie – zestaw w skład którego wchodzą: kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt złotych 00/100) PLN brutto oraz Gimbal ręczny DJI Osmo Mobile 2 o wartości 619,00 (sześćset dziewiętnaście złotych 00/100) PLN brutto, łączna wartość zestawu wynosi 669,00 zł

Nadesłane przez: kammaro Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz