Reklama na e-Konkursy.info

Xemium - Siła, na której możesz polegać

Opis konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
przesłanek:
a) prawidłowe (kompletne i czytelne) wypełnienie kuponu konkursowego
dołączonego do materiałów promocyjnych Organizatora udostępnianych,
między innymi, na stronie internetowej Organizatora (www.agro.basf.pl) w
okresie wskazanym w § 1 ust. 4; w szczególności na kuponie konkursowym
należy wpisać propozycję hasła reklamowego promującego atrybuty produktu, który zawiera substancję aktywną Xemium (zwanego dalej „Hasłem
Reklamowym”), które w opinii Uczestnika w najlepszy sposób będzie podkreślało zalety tego produktu,
b) wysłanie prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego (dalej „Zgłoszenie”)
na adres:
„BASF Polska” Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs: Xemium”, w terminie do dnia 10.05.2013 r. włącznie. O dacie wysłania Zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania Zgłoszenia pocztą kurierską lub osobistego złożenia Zgłoszenia w siedzibie Organizatora za poświadczeniem odbioru.

Nagrody

10 x jednoosobowy 4-dniowy wyjazd do Niemiec na szkolenie dotyczące fungicydów zbożowych – „Nagroda Główna”.
20 x „Nagroda za Pierwszeństwo” w postaci kurtki softshell wartości około 150 zł.

Nadesłane przez: asantesana Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz