Reklama na e-Konkursy.info

XII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Opis konkursu

Konkurs Poetycki im. Jana Kulki ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 (dwóch) niepublikowanych drukiem i nienagradzanych tekstów poetyckich na adres Organizatora.
Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Tematyka utworów może być dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą.
Teksty konkursowe należy przesłać do dnia 20 marca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:MIEJSKI DOM KULTURY - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
ul. Wojska Polskiego 3,
18-400 Łomża

Nagrody

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi.
Nagroda Główna wynosi 2000 złotych.
Za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Łomży.

Nadesłane przez: netka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz