Reklama na e-Konkursy.infoXIV edycja konkursu NBP na pracę pisemną


XIV edycja konkursu NBP na pracę pisemną

Opis konkursu

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej, XIV edycji konkursu na pracę pisemną. Na autorów najlepszych wypowiedzi (zgłoszonych do rozgrywek do 18 października br.) czekają wysokie nagrody pieniężne.
Celem konkursu na pracę pisemną organizowanego przez NBP jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie jej umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie grona pedagogicznego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.
W rywalizacji tej mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Ich zadaniem jest przygotowanie pracy na wskazany temat:
- w przypadku gimnazjalistów: „Kooperatywa z sukcesem - pomysł na wspólny biznes, spełniający potrzeby społeczności lokalnej"
- dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych: „Kapitał wiedzy o ekonomii plus kapitał społeczny warunkiem rozwoju. Jak to rozumieć i jak wykorzystać lokalnie?".

Gotowe wypowiedzi pisemne (zapisane w formacie tekstowym - w plikach doc, docx, odt lub rtf) przesyłać można do dnia 18 października 2015 r. za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Objętość pracy nie może być mniejsza niż 5 stron i większa niż 10 stron formatu A4 (czcionka Times New Roman lub Arial, o wielkości 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5 pkt). Wypowiedź musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji, artykułów, aktów i stron internetowych, które autor wykorzystał w pracy; może też zawierać elementy graficzne (zdjęcia, wykresy itp.).

Nagrody

Wszystkie zgłoszenia sprawdzone zostaną przez konkursową komisję sędziowską, która oceni je pod względem zgodności z tematyką rywalizacji, zawartości merytorycznej, pomysłowość autora oraz zastosowanego stylu i języka. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną wysokie nagrody pieniężne:
za zajęcie pierwszego miejsca - 3700 zł brutto,
za zajęcie drugiego miejsca - 3200 zł brutto,
za zajęcie trzeciego miejsca - 2700 zł brutto,
za zdobycie jednego z 3 wyróżnień - 1200 zł brutto.

Uwaga: Wymogiem jest, aby co najmniej 80% kwoty nagrody pieniężnej zostało przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu RTV lub opłaty za uczestnictwo w kursach językowych.

W rozgrywkach wyróżnieni zostaną również nauczyciele (opiekunowie merytoryczni) najlepszych uczniów. Otrzymają oni:
2000 zł brutto - za zajęcie przez ich ucznia pierwszego miejsca
1800 zł brutto - za zajęcie przez ich ucznia drugiego miejsca
1600 zł brutto - za zajęcie przez ich ucznia trzeciego miejsca
1200 zł brutto - za zdobycie przez ich ucznia wyróżnienia.

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz