Reklama na e-Konkursy.info

XIV Ogólnopolski Konkurs "Rypiński Album Poetycki"

XIV Ogólnopolski Konkurs Rypiński Album Poetycki

Opis konkursu

Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do osób pełnoletnich.
Należy nadesłać 3 niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach wiersze ( w 4 egz.), podpisanych godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko). W zaklejonej kopercie (opatrzonej godłem) należy zamieścić : imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o treści "Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach" - data, podpis, a także podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór stanowi załącznik do regulaminu).
Tematyka utworów dowolna, bez ograniczeń.
Wiersze należy wydrukować (lub maszynopis).
Utwory należy przesłać na adres:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
87-500 Rypin,
ul. Warszawska 20
z dopiskiem "XIV Rypiński Album Poetycki"

Nagrody

  • I miejsce - 1800 zł
  • II miejsce - 1000 zł
  • III miejsce - 600 zł

Nadesłane przez: MPBP Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz