Reklama na e-Konkursy.infoXV edycja konkursu plastycznego "Białystok - wczoraj - dziś - jutro" pn. "Magiczny Białystok"Opis konkursu

Konkurs o zasięgu wojewódzkim, skierowany jest do:
a) podopiecznych przedszkoli,
b) uczniów wszystkich typów szkół do lat 20, ( górna granica wieku nie dotyczy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
c) podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów

Rodzaje prac i technika dowolna (nie przyjmujemy prac przestrzennych). Maksymalny format prac to A2. Na odwrocie pracy należy umieścić kartę informacyjną, wypełnioną drukowanymi literami (trwale umocowaną do pracy). Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku (w przypadku prac przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego) na adres: 2 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace plastyczne można odebrać do 28.02.2018 r. Organizator nie odsyła prac. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Zuzanna Butkiewicz-Wakuluk, Dział Organizacji Imprez MDK, telefon 85 7327949, z.butkiewicz@mdk.bialystok.pl

Nagrody

Uroczyste w ręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 18 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 na sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.

Nadesłane przez: cb656 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz