Reklama na e-Konkursy.info 23.09.19 14:13:36

XXI edycja konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Opis konkursu

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej przedsiębiorstwami, które spełniają następujące wymogi:
a) prowadziły działalność gospodarczą przez cały 2017 r.;
b) mają siedzibę w Polsce;
c) rodzaj ich działalności umożliwia udostępnienie wszystkich danych niezbędnych do udzielenia pisemnych, pełnych i rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie;
d) wypełnią on-line a następnie prześlą do biura programu w Warszawie (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) do dnia 31 maja 2018 r. wydrukowaną i podpisaną przez osoby mogące reprezentować firmę deklarację przystąpienia do programu, dostępną w Internetowym Systemie Ankiet „Przedsiębiorstwo Fair Play” (ISA) na stronie. Po przyjęciu i zweryfikowaniu deklaracji firmie zostanie wystawiona faktura VAT (pierwsza opłata wg p. V) z 14-dniowym terminem płatności za zgłoszenie do udziału w XXI edycji programu promocji i certyfikacji „Przedsiębiorstwo Fair Play” – opłata rejestracyjna;
e) dokonają opłaty wg p.V.1-2 na podstawie faktury VAT.

Nagrody

Komisja Ogólnopolska, w oparciu o przygotowane raporty, dokumentację i informacje własne dokonuje nominacji firm do nagrodzenia główną nagrodą programu – Statuetką i innymi nagrodami oraz przygotowuje listę firm z przeciwwskazaniami do przyznania tytułu i Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Nadesłane przez: aaa Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz