Reklama na e-Konkursy.info

XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej COLOR ART

Opis konkursu

Adresatami są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat.
Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:
- malarstwo,
- grafika,
- fotografia.
Temat konkursu brzmi: "W krainie bajki, baśni i legendy".
28.05 - 01.06.2014 - Festiwal.

Nagrody

Zaproszenie Laureatów do Goleniowa na Finał Festiwalu wraz z opiekunami oraz pokrycie kosztów pobytu Laureata i jednego opiekuna.
Udział w imprezach objętych programem. Koszty transportu na Festiwal pokrywa instytucja delegująca lub osoba prywatna zainteresowana udziałem w Finale Festiwalu.
Nagrody finansowe przyznaje Komisja powołana przez organizatora.
Pula pieniędzy przeznaczonej na nagrody wynosi 10 tysięcy złotych.
Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia nagród pozafinansowych:
- Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
- Kuratora Festiwalu.
Szczegółowy wykaz nagród zawiera Regulamin.

Nadesłane przez: bruce Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz