Reklama na e-Konkursy.info

achitektura

Zakończony

Konkurs na koncepcję Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji architektonicznej oraz koncepcji scenariusza wystawy dla zadania inwestycyjnego „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studio Filmów Rysunkowy...

Pieniężne

Zakończony

Konkurs na koncepcję przebudowy schodów terenowych pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego w Krakowie

Konkurs adresowany jest do osób, które: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, posiadają kompetencje umożliwiające wy...

Pieniężne

Zakończony

Konkurs rzeźbiarski na koncepcję "Alei Niezłomnych" w Białymstoku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej „Alei Niezłomnych” – tj. przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu i zmiany wyrazu symbolicznego fragmentu głównej alei spa...

PolecanePieniężne