Reklama na e-Konkursy.info 23.09.19 07:16:45

Architektura

Do zakończenia 7 dni

Konkurs na projekt obiektu małej architektury od CK Lublin

Celem konkursu jest wyłonienie projektu obiektu małej architektury, zabezpieczającego teren zielony w pasie drogowym oraz chroniącego go przed nieprawidłowo parkowanymi samochodami.

Nadesłane przez: jackk76

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Do zakończenia 22 dni

Konkurs "Reportaż o architekturze"

Do konkursu zaproszeni są studenci wydziałów architektury, sztuki projektowania, historii sztuki, dziennikarstwa oraz innych kierunków. Głównym tematem konkursu na reportaż jest architektura...

Nadesłane przez: jackk76

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne

Do zakończenia 22 dni

Konkurs na reportaż prasowy o architekturze

Głównym tematem konkursu na reportaż jest architektura skupiająca się na jednym z trzech następujących zagadnień: architektura mieszkaniowa, miasto, przestrzeń publiczna.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne

Do zakończenia 23 dni

Konkurs na koncepcję osiedla w Czerwonaku

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu Osiedla Czerwonak w Czerwonaku.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Do zakończenia 30 dni

Łódź: Konkurs "Zielony rynek"

W regulaminie konkursu zamieszczono wytyczne dla projektantów. Zgodnie z nimi targowisko ma być przeniesione obok rynku, a nowy obiekt powinien stać się alternatywną dla centrów handlowych. "Zap...

Nadesłane przez: leilani1

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Do zakończenia 30 dni

Konkurs "Zielony rynek"

Od Uczestników konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień...

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Do zakończenia 38 dni

Konkurs "Pokaż swoje możliwości"

Zadaniem jest modernizacja dziedzińca Kamienicy przy ul. Gdańskiej 27. Przedstawienie koncepcji obiektu wielofunkcyjnego (Centrum handlowo-biurowe-hotelowe), która scali istniejącą kamienicę tak, aby nowy obiekt idealnie wpisał się w tkankę Śródmieścia Bydgoszczy.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Do zakończenia 56 dni

Konkurs na koncepcję Skweru Solidarności w Garwolinie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Skweru Solidarności w Garwolinie.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Brak daty

Konkurs "Wołomin 2018"

Konkurs, stanowi integralną część zajęć z przedmiotu projekt zagospodarowania terenu o różnych funkcjach oraz projekt zespołu mieszkaniowego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy...

Nadesłane przez: kachna1111

Rodzaje nagród dla konkursu: Inne

Zakończony

Konkurs na koncepcję obszaru śródmieścia Koszalina

Przedmiotem konkursu w I etapie jest przestrzeń śródmieścia Koszalina zlokalizowana w obszarze istniejących pasów drogowych ścisłego centrum miasta ujęta w szerszym kontekście powiązań fun...

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne

Zakończony

Konkurs "Projekt łazienki 2016" Płock

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny wolnostojącej toalety miejskiej w Płocku, której forma zostanie harmonijnie dopasowana do otoczenia Al. Antoniego Roguckiego.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne

Zakończony

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na koncepcję Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu Pomnika Polski Morskiej oraz koncepcji architektonicznej zagospodarowania obszaru placu o powierzchni około 6 970 m2 położonego pomiędzy ul. Waszyngtona, a ul. Żeromskiego.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne

Zakończony

Konkurs architektoniczny w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017

  • Konkurs trwa do: 04.09.2017
  • w Konkursy zakończone
  • Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

Przedmiotem konkursu jest projekt nawiązujący do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawiony dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośró...

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Zakończony

Konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

  • Konkurs trwa do: 24.04.2018
  • w Konkursy zakończone
  • Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Zakończony

Konkurs na koncepcję zagospodarowania centrum Radzymina

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Radzymina.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Zakończony

Konkurs architektoniczny CIT

Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrz i wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej i strefy edukacyjno-zabawowej w pomieszczeniach dawn...

Nadesłane przez: jackk76

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Zakończony

Konkurs na koncepcję rewitalizacji Michałowa

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: PolecanePieniężne

Zakończony

Konkurs na koncepcję kampusu Akademii Morskiej w Gdyni

Przedmiotem konkursu jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna kampusu Akademii Morskiej w Gdyni, położonej w Gdyni Grabówku, przy ul. Morskiej 81-87.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne

Zakończony

Konkurs "BOLD III"

Przedmiotem konkursu jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego, poprawiający funkcjonalność danego miejsca,przy jednoczesnym zachowaniu jego naturalnego charakteru.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne

Zakończony

Konkurs na mural historyczny w Białej Podlaskiej

Malowidło powinno wprowadzać mieszkańców oraz odwiedzających miasto w artystyczny, przyjazny sztuce klimat miasta.

Nadesłane przez: termitek99

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne