BHP

Zakończony

Konkurs "Mistrzostwa Kadry BHP"

Konkurs składa się z dwóch etapów: a. I etapu, w terminie: 24 kwietnia – 12 maja 2017r b. II etapu, w terminie: 18maja -21maja 2017r. Obydwa etapy przeprowadzone zostaną w postaci ankiet on-...

PolecaneInneElektronika

Zakończony

Konkurs "Wygrywaj na starcie. Odkryj siłę precyzji - dla osób zw. z obróbką metali"

Konkurs dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub świadczą pracę (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w in...

Wejściówki

Zakończony

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Biuro"

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy, którego celem jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowi...

PolecanePieniężne