Lista konkursów ze słowem konkursy dla uczniów


konkursy dla uczniów

Do zakończenia 7 dni

Konkurs fotograficzny "Spacer, na którym zostałem biologiem"

[ul][li]Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 1-8) oraz gimnazjalnych (klas 1-3)[/li][li]Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także powszechnie przyjętych no...

Wycieczki

Do zakończenia 12 dni

Konkurs "Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej"

Tematem konkursu jest „Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej”. Do wyboru są dwie kategorie: [ul][li]historyczno-literacka – należy napisać esej o objętości od 5 tys. do 10...

Pieniężne

Do zakończenia 33 dni

Konkurs "Energiczna Maskotka"

Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie komiksu na temat energii odnawialnej, promującego odnawialne źródła energii (biomasy, energię wiatru, Słońca, wody, geotermalną).

KsiążkoweElektronika

Do zakończenia 34 dni

Gliwice: Konkurs plastyczny "Karykatura postaci literackiej "

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu gliwickiego. [ol][li]Praca konkursowa – Karykatura postaci literackiej ma być wyk...

Dla dzieci

Do zakończenia 42 dni

Konkurs "Polska 1926 - Portret Zbiorowy II RP"

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12-19 lat, nad którą opiekę mogą sprawować przedstawiciele instytucji i placówek edukacyjnych czy kulturalnych

Pieniężne

Do zakończenia 42 dni

Konkurs "Wystawa Dali Warhol"

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z całego kraju. W konkursie mogą wziąć udział całe klasy (wyznaczając jednego Przedstawiciela) lub indywidu...

Żywność

Do zakończenia 43 dni

Ogólnopolski konkurs biblioteczny Wydawnictwa "Nasza Księgarnia" - "Dzieci z wyspy Saltkråkan"

Jesteś uczniem klasy IV - VIII szkoły podstawowej? Przeczytaj książkę „Dzieci z wyspy Saltkråkan” Astrid Lindgren i weź udział w konkursie.

Dla dzieci

Do zakończenia 103 dni

Konkurs fotograficzny "Mój las"

Udział może brać brać szkolna zrzeszona w Szkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody. Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej o objętości do 10 stron maszynopisu dla II, III, IV katego...

Dla dzieci

Do zakończenia 118 dni

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny "Zofia Kossak na nowo – komiksowo"

Pracą konkursową jest komiks inspirowany wybranym fragmentem utworu literackiego Zofii Kossak. Do wyboru są cztery utwory: [ol][li]Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata[/li][li]Topsy i Lupus[/li]...

InneElektronika

Brak daty

Konkurs "Świat Młodych Badaczy"

Autorski, międzynarodowy projekt edukacyjny kierowany do uczniów 2, 3 i 4 klas szkół podstawowych. Jego celem jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości odnośnie mechanizmów, które rządzą naszą...

Inne

Brak daty

Wołomin: Konkurs plastyczny "Woda to skarb"

Słodka woda już dawno przestała być zasobem odnawialnym. Zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest się w stanie odtworzyć. Ziemia, choć określana mianem „Błękitnej planety” i pokryta w...

Inne

Zakończony

Ogólnopolski konkurs o powstaniach

Przedmiotem konkursu jest autorskie opracowanie scenariusza lekcji muzealnej. Lekcja powinna dotyczyć szeroko rozumianej tematyki Powstań Śląskich i być zgodna z treściami edukacyjnymi w progra...

Inne

Zakończony

V Ogólnołódzki Konkurs Kaligraficzno-Krasomówczy - ŁÓDŹ

Uczestnikiem konkursu w fazie eliminacji może być każdy uczeń klasy II-VI łódzkiej szkoły podstawowej, który interesuje się kaligrafią czy krasomówstwem i wyraża chęć rywalizowania w tyc...

Inne

Zakończony

Napisz scenariusz spotu i wygraj nagrody

Fundacja dla Kultury.pl ogłasza konkurs na scenariusz spotu promującego Kampanię „AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU”. Pomysły można przesyłać do połowy listopada! Udział w konkursie w...

Inne

Zakończony

Konkurs plastyczny "Aniele - stróżu mój"

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: - I kategoria - szkoły podstawowe kl I - III - II kategoria - szkoły podstawowe kl IV - VI - III kategoria - gi...

Inne

Zakończony

VIII edycja konkursu "Elektryzująca Pasja"

Zadaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w rozgrywkach jest przygotowanie prezentacji lub filmiku obrazującego własną pasję. Przedstawiane hobby może dotyczyć dowolnego ob...

Inne

Zakończony

Konkurs "Szkoła zawodowa – mój wybór"

Zadaniem uczestników rozgrywek „Szkoła zawodowa - mój wybór” jest wykonanie pracy na temat: „Wybiorę szkołę zawodową, bo...” lub „Wybrałam/wybrałem szkołę zawodową, bo...”, kt...

Inne

Zakończony

Konkurs "Aliante 2015" 15-19lat

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie to musisz się zarejestrować. To kwalifikuje Twój zespół do 1 serii pytań opartych na teście wiedzy. Zarejestruj się wyłącznie on-line za pośrednict...

Wycieczki

Zakończony

Konkurs "Pizza dla gimnazjalisty"

Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie swojego adresu mailowego, za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie pizzadlagimnazjalisty.interia.pl, w jak najszybszym czasie, licząc od god...

PieniężneWejściówki

Zakończony

Konkurs dla uczniów "Olimpiada Medialna"

Adresatami olimpiady są uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupeł...

Inne