Reklama na e-Konkursy.info 16.07.19 10:00:01

Topos

Zakończony

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego…

  • Konkurs trwa do: 15.08.2015
  • w Konkursy zakończone
  • Organizator: Dwumiesięcznik literacki "Topos", Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następu...

Nadesłane przez: ludzka_istota

Rodzaje nagród dla konkursu: PieniężneInne

Zakończony

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

  • Konkurs trwa do: 15.10.2017
  • w Konkursy zakończone
  • Organizator: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

Zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie....

Nadesłane przez: arabela79

Rodzaje nagród dla konkursu: Pieniężne