Reklama na e-Konkursy.info

Topos

Zakończony

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego…

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następu...

PieniężneInne

Zakończony

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie....

Pieniężne