Reklama na e-Konkursy.info

10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Żydowskie Motywy"

10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy

Opis konkursu

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
film fabularny,
film dokumentalny,
film animowany,
film eksperymentalny.
Czas trwania Festiwalu: 22 - 27 kwietnia 2014 roku.
Z Regulaminu: "Celem Festiwalu jest konkursowa prezentacja filmów o tematyce dotyczącej tożsamości i doświadczenia żydowskiego na przestrzeni dziejów, przechowanie dorobku kultury i tradycji jako źródła cywilizacji judeochrześcijańskiej.
W Festiwalu mogą brać udział wszelkie formy (fabuła, dokument, filmy animowane i eksperymentalne), trwające co najmniej 4 minuty w postaci autonomicznej, lub jako tzw. składanki.
Czas projekcji nie powinien przekraczać 60 minut (za wyjątkiem filmów fabularnych). Filmy należy zgłaszać w formacie DVD.
Akceptowane są filmy powstałe wyłącznie w ciągu dwóch lat poprzedzających daną edycję.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od powyższych
wymogów na wniosek Rady Programowej lub Komisji Selekcyjnej."

Nagrody

Nagrody pieniężne oraz statuetki Warszawskich Feniksów

Nadesłane przez: bruce Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz