Zakończony

Dobra loteria!

Opis konkursu

W dniu 28.01.2022 r. o godzinie 18:00 startuje "Dobra loteria" z Fundacją Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego.
Aby wziąć w niej udział należy do 30.01. na stronie kupić pakiet e-produktów pod nazwą „DOBRY PAKIET” 53,10zł a następnie zgłosić swoje zamówienie na stronie.
Zgłaszać się można do 04.02.2022.

Nagrody

 • Nagrodą I-go stopnia w loterii jest samochód osobowy marki Toyota Aygo o wartości 44.474,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100) brutto
 • Nagrodą II-go stopnia w loterii jest voucher ITAKA o łącznej wartości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród II-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki
 • Nagrodą III-go stopnia w loterii jest voucher ITAKA o łącznej wartości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród III-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki
 • Nagrodą IV-go stopnia w loterii jest Thermomix o wartości 5.495,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto
 • Nagrodą V-go stopnia w loterii jest smartfon Apple iPhone 13 o wartości 4.699,00 zł
 • Nagrodą VI-go stopnia w loterii jest odkurzacz DYSON o wartości 3.199,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród VI-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki
 • Nagrodą VII-go stopnia w loterii jest voucher do Hotelu Bania o łącznej wartości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto
 • Nagrodą VIII-go stopnia w loterii jest mop HIZERO o wartości 2.649,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto Łączna liczba nagród VIII-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki
 • Nagrodą IX-go stopnia w loterii jest voucher do Jabłoń Lake Resort o łącznej wartości 1.060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto
 • Nagrodą X-go stopnia w loterii jest voucher do Hotelu Warszawa o łącznej wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród X-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki
 • Nagrodą XI-go stopnia w loterii jest voucher do Hotelu Afrodyta business&spa o łącznej wartości 1.316,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XI-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki
 • Nagrodą XII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Naree o łącznej wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XII-go stopnia wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki
 • Nagrodą XIII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Kinderkraft o łącznej wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XIII-go stopnia wynosi 4 (słownie: cztery) sztuki
 • Nagrodą XIV-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Mój Kraj Taki Piękny o łącznej wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XIV-go stopnia wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk
 • Nagrodą XV-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy dearsophie o łącznej wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XV-go stopnia wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki
 • Nagrodą XVI-go stopnia w loterii jest zestaw kosmetyków Ph Doctor o łącznej wartości 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XVI-go stopnia wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
 • Nagrodą XVII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy naoko store o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XVII-go stopnia wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk
 • Nagrodą XVIII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Andora o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XVIII-go stopnia wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk.
 • Nagrodą XIX-go stopnia w loterii jest voucher na wyprawkę dla Maluszka Microlife (laktator Microlife BC 200, Termometr Microlife NC 400, Inhalator Microlife NEB 400) o łącznej wartości 484,92 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery złote 92/100) brutto. Łączna liczba nagród XIX-go stopnia wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
 • Nagrodą XX-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Bohou Home o łącznej wartości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) brutto.. Łączna liczba nagród XX-go stopnia wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
 • Nagrodą XXI-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy tatutatam o łącznej wartości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXI-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu
 • Nagrodą XXII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy seastoryjewellery o łącznej wartości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Łączna liczba nagród XXII-go stopnia wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
 • Nagrodą XXIII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Emilie atelier o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)brutto. Szczegółowy opis nagrody XXIII-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXIII-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. Łączna wartość nagród XXIII-go stopnia wynosi 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100)
 • Nagrodą XXIV-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Helpa o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXIV-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXIV-go stopnia wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk. Łączna wartość nagród XXIV-go stopnia wynosi 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
 • Nagrodą XXV-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Steven o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXV-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXV-go stopnia wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. Łączna wartość nagród XXV-go stopnia wynosi 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100)
 • Nagrodą XXVI-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Trust My Sister o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXVI-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXVI-go stopnia wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. Łączna wartość nagród XXVI-go stopnia wynosi 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100)
 • Nagrodą XXVII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Nacomi o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXVII-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXVII-go stopnia wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. Łączna wartość nagród XXVII-go stopnia wynosi 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100)
 • Nagrodą XXVIII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Fluff o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXVIII-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXVIII-go stopnia wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. Łączna wartość nagród XXVIII-go stopnia wynosi 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100).
 • Nagrodą XXIX-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Favillier o łącznej wartości 189,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXIX-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXIX-go stopnia wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) sztuk. Łączna wartość nagród XXIX-go stopnia wynosi 11.340,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100)
 • Nagrodą XXX-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Pani Swojego Czasu o łącznej wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXX-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXX-go stopnia wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk. Łączna wartość nagród XXX-go stopnia wynosi 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
 • Nagrodą XXXI-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Roger Publishing o łącznej wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXI-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXI-go stopnia wynosi 200 (słownie: dwieście) sztuk. Łączna wartość nagród XXXI-go stopnia wynosi 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 • Nagrodą XXXII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Nusa o łącznej wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXII-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXII-go stopnia wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk. Łączna wartość nagród XXXII-go stopnia wynosi 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 • Nagrodą XXXIII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Corin łącznej wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXIII-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXIII-go stopnia wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk. Łączna wartość nagród XXXIII-go stopnia wynosi 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • Nagrodą XXXIV-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy merki ceramika łącznej wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXIV-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXIV-go stopnia wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. Łączna wartość nagród XXXIV-go stopnia wynosi 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100).
 • Nagrodą XXXV-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy pakamera łącznej wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXV-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXV-go stopnia wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk. Łączna wartość nagród XXXV-go stopnia wynosi 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • Nagrodą XXXVI-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy swiezekwiaty.pl łącznej wartości 92,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXVI-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXVI-go stopnia wynosi 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk. Łączna wartość nagród XXXVI-go stopnia wynosi 2.300,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
 • Nagrodą XXXVII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy Attipas łącznej wartości 89,90 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXVII-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXVII-go stopnia wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk. Łączna wartość nagród XXXVII-go stopnia wynosi 899,00 zł brutto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
 • Nagrodą XXXVIII-go stopnia w loterii jest voucher na zakupy pakamera łącznej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody XXXVIII-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Łączna liczba nagród XXXVIII-go stopnia wynosi 40 (słownie: czterdzieści) sztuk. Łączna wartość nagród XXXVIII-go stopnia wynosi 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: atanerka

Podobne konkursy

daisygirl
09.02.2022 12:50:26

1 Losowanie laureatów nagród w loterii przeprowadzone zostanie w dniu 09.02.2022 r.

0 0
incendio12
30.01.2022 12:22:28

Nie lubię mamy ginekolog, ale akurat na WOŚP ona co roku organizuje wielkie akcje i w tej kwestii nie ma co jej krytykować. Do loterii też bym podchodziła z przymrużeniem oka, ale skoro organizuje ją Smolar to chyba można spokojnie wziąć udział emotka  

0 0
observer
30.01.2022 11:06:14

Dziwna ta loteria. Choć z drugiej strony...skoro firmuje ją SMOLAR..

0 0
dwaburekoty
30.01.2022 10:33:12

A ja zachęcam do wspierania WOŚP bezpośrednio, a nie przez MamęDramę. 

0 0
kunlunija
30.01.2022 08:23:19
0 0
aleksandra008
30.01.2022 02:22:51

no właśnie nigdzie tego nie ma

0 0
koniczynka123
30.01.2022 01:38:45

aleksandra008

W DOBRYM PAKIECIE znajdziesz wszystkie tegoroczne e-produkty, czyli 9 e-booków oraz mini album muzyczny. W pakiecie znajdziesz:


-e-booka „Mama Dobra Rada” Pauliny Będźmirowskiej, @modna_mama

-e-booka „Muszę Wam powiedzieć - jak dopasować CV do oferty pracy” Moniki Konefał, @monika_konefal

-e-booka „Santorini dla małych i dużych” Eli Barteczko, @barteczkoela

-e-booka „Podróże z dziećmi” Natalii Sitarskiej i Łukasza Smolińskiego, @tasteaway

-e-booka „Niejadki - jak sprawić, żeby dzieci jadły chętnie i zdrowo” Marleny Wróblewskiej, @makoweczki

-e-booka „Jak zostać Panią Swojego Czasu” Aleksandry Budzyńskiej, @paniswojegoczasu

-e-booka „Planner ślubny” Katarzyny Bajor-Mackowiak, @hellokejti

-e-booka „10 kroków do zdrowego uprawiania sportu” Jakuba Jabłońskiego @dokijablonski, Klaudii Czerepak, Klaudii Chmielińskiej @hopinhealth, Klaudii Czerepak @fizjo_czerepaczek oraz Marty Michalczyk-Jabłońskiej

-e-booka „Czekotatki - 21 przepisów Oli Tatki na czekoladowe pyszności” Oli Tatki, @olatatka

-mini-album z kołysankami w wykonaniu Emilii Lubańskiej-Jóźwiak, @emilievivreA ponadto, do Dobrego Pakietu dołączamy bestsellery, czyli:

-e-booka „Instaserial o Miłości”

-e-booka „Instaserial o Ślubie”

-e-booka „Instaserial o Gotowaniu”

-e-booka „Instaserial o Gotowaniu – Dokładka”

-e-booka „Instaserial o Gotowaniu - dla dzieci”

Ogólnie mam duże obiekcje co do Fundacji, jedyny plus że organizuje to Smolar więc firma, która istnieje

aleksandra008
29.01.2022 21:20:24

tego e-produktu to nigdzie w internecie nie maemotka

0 0