Brak daty

Gmina Wołomin: Konkurs na najładniejszą eko-ozdobę!

Opis konkursu

Zapraszamy uczniów przedszkoli i szkół podstawowych mieszkających w gminie Wołomin lub uczących się w placówkach na jej terenie do udziału w konkursie na najładniejszą eko-ozdobę! Zadanie polega na przygotowaniu ekologicznej ozdoby świątecznej. Celem naszej zabawy jest zwiększanie świadomości ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami, zachęcenie do ponownego wykorzystania odpadów, a także wdrażanie idei zero waste. Zgłoszone do konkursu prace zostaną wywieszone na ustawionych w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie choinkach.
Do Konkursu dopuszczone będą ozdoby wykonane dowolną trwałą techniką plastyczną umożliwiającą zawieszenie ich na choince. Prace powinny zostać wykonane z surowców wtórnych, materiałów ekologicznych lub materiałów pochodzenia naturalnego. Waga i wielkość ozdoby muszą umożliwić jej zawieszenie na choince. Do wykonania ozdób nie mogą zostać wykorzystane odpady niebezpieczne np. baterie, świetlówki itp. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
Ozdoby należy złożyć w pokoju 305 lub 306 Urzędu Miejskiego przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie (Wydział Gospodarowania Odpadami, III piętro). Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 11 grudnia 2023 roku (włącznie) w godzinach pracy Urzędu. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń będą odrzucane. Ozdoby będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką Konkursu oraz kreatywności twórców. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 grudnia 2023 r.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
  • Kategoria A – dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
  • Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
  • Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI,
  • Kategoria D – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII.
Komisja konkursowa wybierze 3 najładniejsze prace w każdej kategorii wiekowej przyznając I, II, III miejsce.

Nagrody

przewidziane nagrody

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.