Zakończony

Grojec: Konkurs "Złóż życzenia bibliotece i zdobądź nagrodę"

Opis konkursu

Praca może być wykonana w dowolnej formie (m.in. wiersz, proza, praca plastyczna np. kartka, obraz itp., piosenka, filmik)
Życzenia powinny być oryginalne i poprawne językowo
Praca powinna być wykonana samodzielnie
Praca powinna być wykonana przez jednego uczestnika
Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową
Wykonana praca nie powinna być wcześniej publikowana
Praca nie może naruszać praw osób trzecich oraz przepisów prawa

Nagrody

???

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: asiam

Podobne konkursy

Brak komentarzy.