Brak daty

II cykl międzynarodowego konkursu "UIA 2030 Award"

Opis konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla architektek i architektów z całego świat. Zgłaszać można projekty budowlane, które wykazują się jakością projektu i które wnoszą znaczący wkład w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Nagroda zostanie przyznana w dwóch etapach. Zgłoszenia z etapu 1 będą oceniane na poziomie regionalnym, odzwierciedlając każdy z pięciu regionów UIA. Są to:
 • Europa Zachodnia
 • Europa Środkowa i Wschodnia oraz Bliski Wschód
 • Ameryki
 • Azja i Oceania
 • Afryka
Od jednego do trzech finalistów regionalnych w każdej kategorii nagród przejdzie do etapu 2. Lokalizacja projektu określi region, w którym będzie on oceniany.

Projekty budowlane będą wybierane w ramach sześciu kategorii:
 • Dobre zdrowie i samopoczucie — wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do promowania zdrowego życia i dobrego samopoczucia, takiego jak zmniejszenie liczby chorób zakaźnych, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 3.3 SDG 3,
 • Odpowiednie, bezpieczne i przystępne cenowo mieszkania — wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępnych, odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, rewitalizacji obszarów miejskich i/lub modernizacji slumsów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.1 SDG11,
 • Dostęp do bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego — wyróżniony zostanie projekt, który poprzez lokalizację, projekt, gęstość zaludnienia itp. znacząco przyczynił się do zapewnienia bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego (takiego jak rozwój zorientowany na transport i/lub planowanie sąsiedztwa), zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.2.1 SDG11,
 • Dostęp do zieleni i przestrzeni publicznych — wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępu do bezpiecznej, integracyjnej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni zielonej i publicznej, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.7 SDG11,
 • Adaptacja do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe — wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do adaptacji do zmian klimatu i/lub odporności na klęski żywiołowe, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.b SDG11,
 • Promocja, odbudowa i zrównoważone użytkowanie ekosystemów — wyróżniony zostanie projekt, który poprzez swoją lokalizację, projekt lub budowę znacząco przyczynia się do promowania, odbudowy i/lub zrównoważonego wykorzystania ekosystemów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw SDG15.
 • Zgłoszenia będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim mogą udowodnić, że odnoszą się do zasad leżących u podstaw odpowiednich celów SDG i wszelkich odpowiednich aspektów Nowej Agendy Miejskiej. Wszystkie zgłoszenia będą również oceniane pod kątem następujących kryteriów:

Wydajność/wpływ budynku — wydajność i/lub wpływ użytkowanego budynku w odniesieniu do odpowiedniej kategorii i jej celów.
Jakość projektu — zgłoszenia powinny odzwierciedlać jakość projektu pod względem udogodnień, trwałości i odporności, uwzględniając
metodę budowy, materiałowość, efektywność energetyczną i zamierzoną żywotność wraz z użytecznością,
dostępność i zdolność adaptacji w odniesieniu do zamierzonej funkcji. Projekty powinny wzbogacać życie ich użytkowników
i wnosić pozytywny wkład w kontekst, w którym się znajdują.

Nagrody

Medal zostanie wręczony zwycięzcom 2 etapu w każdej z sześciu kategorii. Przyznane zostaną również wyróżnienia dla pozostałych finalistów regionalnych.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.