Zakończony

IV Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego

Opis konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter indywidualny.
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę.
Termin dostarczania prac: do 15 kwietnia 2024 r.
Warunkiem przyjęcia pracy jest jej przesłanie wraz z wymaganymi dokumentami (załączniki do niniejszego regulaminu) oraz uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie mdk2.pl w zakładce „Konkursy”.
Praca musi być odpowiedzią na tegoroczny temat konkursowy: „Włóczką malowane”.
Format pracy: maksymalnie 30x30 cm (praca musi się zmieścić w formacie 30x30 cm, przy czym długość boków lub średnicy może być mniejsza).
Prace należy wykonać wg własnego wzoru, który nie narusza praw autorskich innych twórców.
Każda praca powinna być opisana na jej tylnej stronie danymi:
  • imię i nazwisko autora/autorki
  • tytuł pracy
Do przesyłki należy dołączyć wypełnione: KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu.
Przesyłka powinna być starannie opakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie/zaginięcie przesyłki w transporcie.
Prace konkursowe należy wysłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Za Cytadelą 121
61-663 Poznań
z dopiskiem: Konkurs rękodzieła 2024

Nagrody

Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Nagrody będą wręczane podczas wernisażu wystawy.
Laureaci, którzy nie będą uczestniczyć w wernisażu mogą odebrać nagrody osobiście w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 do 30.06.2024 po wcześniejszym umówieniu wizyty mailowo z koordynatorem konkursu

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: KONKURSY_MDK2_Poznań

Podobne konkursy

Brak komentarzy.