Reklama na e-Konkursy.info

Jan Paweł II w naszych myślach, sercach i pamięci

Opis konkursu

W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli z całej Polski.
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnik konkursu przygotowuje jeden wiersz, nie więcej niż 3-strofowy.
2. Organizatorzy nie odsyłają wierszy i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wierszy w celu promocji konkursu i przedszkola.
3. Każde przedszkole może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 utwory.
4. Oceny wierszy dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa przedszkola.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez przedszkole karty zgłoszeniowej (pobierz).
7. Wiersze należy nadesłać do 31 marca 2014 r. na adres:
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
Śledziejowice 203a
32-020 Wieliczka
z dopiskiem "konkurs literacki"

Nagrody

dyplomy i nagrody

Nadesłane przez: swibek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz