Zakończony

Kołobrzeg: Konkurs "Podniebne Walentynki - wygraj romantyczny lot" do godz. 15:00

Opis konkursu

Opisz historię swojej miłości albo wyznanie miłosne skierowane do partnerki/partnera w formie krótkiego tekstu literackiego. Gatunek wypowiedzi dowolny. Maksymalna objętość tekstu: 1 strona A4 (czcionka Arial 12, interlinia 1,5). Do każdej konkursowej pracy należy dołączyć informacje: Imię i Nazwisko uczestnika oraz partnerki/partnera oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.
Prace wraz z niezbędnymi zgodami należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg do dnia 9 lutego 2024 roku, do godziny 15:00 w kopercie z napisem: „BPM - Konkurs Walentynkowy”, lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg”.

Nagrody

1x przelot samolotem nad Kołobrzegiem w dniu 14 lutego 2024r. (godzina do uzgodnienia). W przypadku niepogody, termin lotu zostanie zmieniony i uzgodniony ze zwycięzcą
2x wyróżnienie

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: agaluna

Podobne konkursy

Brak komentarzy.