Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "3x STAG"

Opis konkursu

W Konkursie może wziąć udział każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych właściciel lub współwłaściciel pojazdu, który w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. spełni łącznie następujące warunki:

 • zamieszkuje lub ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w Autoryzowanym Serwisie STAG (aktualizowana na bieżąco Lista Autoryzowanych Serwisów STAG znajduje się na stronie internetowej: www.ac.com.pl), dalej „AS STAG”, wykona w swoim samochodzie montaż samochodowej instalacji gazowej STAG, składającej się z następujących elementów:
  1) sterownika STAG,
  2) reduktora R01 lub R02,
  3) listwy wtryskowej albo wtryskiwacza produkowanych przez Organizatora
  oraz
 • najpóźniej w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wykonano montaż instalacji gazowej w pojeździe zgłosi swój udział w Konkursie, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zawierającego następujące pola do wypełnienia: imię i nazwisko lub nazwa (firma) zgłaszającego, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres email, numer świadectwa homologacji z jej wyciągu z systemu elektronicznego Organizatora oraz nazwę AS STAG, w którym wykonano montaż instalacji,
 • wykona zadanie konkursowe opisane szczegółowo w punkcie 10 rozdziału II Regulaminu „Zasady udziału w Konkursie”.

Nagrody

2500 zł, głośniki bluetooth

Nadesłane przez: stoneface Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz