Zakończony

Konkurs "Aurory"

Opis konkursu

Jest to IV edycja Konkursu Literackiego. Adresatami są studenci.
Prace konkursowe:
szort – krótki utwór narracyjny pisany prozą, o objętości do 5 000 znaków (nie licząc spacji),
wiersz.
Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze i jedno opowiadanie. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Nagrody

Nagrodą główną jest publikacja zwycięskich utworów w czasopiśmie społeczno-kulturalnym studentów UAM "Aurora" (przewidywany nakład 1500 egzemplarzy) oraz na stronie internetowej: aurora.amu.edu.pl. Dodatkowo, autorzy zwycięskich prac zostaną uhonorowani nagrodami książkowymi.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: brucee

Podobne konkursy

Brak komentarzy.