Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Avans Wielkie Klikanie"Opis konkursu

Zarejestruj się i odpowiedz na pytanie.
I Etap Konkursu wymaga od Uczestnika udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz wzięcia udziału w zabawie polegającej na dodaniu do wirtualnego koszyka zamieszczonego na Stronie Sklepu produktów o jak największej łącznej wartości, w czasie 1 (jednej) sesji, trwającej 2 (dwie) minuty zegarowe („Zabawa Wielkie Klikanie”).

2. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie, w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora i wymagać będzie od Uczestników wzięcia osobistego udziału.

3. W ramach finału Konkursu odbędą się 4 (cztery) rozgrywki, trwające 2 (dwie) minuty każda, podczas których Uczestnicy biorący udział w finale będą uczestniczyć w bezpośredniej rywalizacji, polegającej na dodaniu do koszyka zakupowego zamieszczonego na Stronie Sklepu produktów o jak największej łącznej wartości brutto, w czasie trwającym 2 (dwie) minuty zegarowe. Po każdej z rozgrywek odpada Uczestnik finału, który zajmie ostatnie miejsce, tj. który doda w czasie 2 (dwóch) minut do koszyka zakupowego produkty o najmniejszej wartości brutto. Zwycięzcą Konkursu, wyłonionym spośród biorących udział w finale Uczestników będzie ten, który wygra ostatnią rozgrywkę.

Nagrody

a) 1 (jedna) nagroda główna w postaci sprzętu RTV/AGD o wartości odpowiadającej wynikowi osiągniętemu przez zwycięzcę Konkursu – na zasadach określonych w punkcie 3 tegoż paragrafu - w trakcie ostatniej rozgrywki finałowej, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku od wygranej,
b) 4 (cztery) nagrody pocieszenia w postaci sprzętu z kategorii elektoroniki użytkowej o wartości minimum 2500,00 zł ( słownie: Dwa tysiące pięćset złotych) brutto każda wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości odpowiadającej wartości podatku od wygranej.

Nadesłane przez: mama.adasia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz