Konkurs "Biblioteka przyjazna uczniowi"Opis konkursu

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Nagrody

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI i dyplomy honorowe.

Nadesłane przez: waldi5 Opublikowane przez: pionas

Dodaj komentarz