Zakończony

Konkurs "Biblioteka – szkolne centrum kultury V edycja"

Opis konkursu

Celem konkursu jest promocja biblioteki jako kulturalnego centrum szkoły. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1′′ do „10′′. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Biblioteka – szkolne centrum kultury” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 9 zadań.. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Nagrody

Certyfikaty Biblioteka – szkolne centrum kultury i zaświadczenia o ukończeniu kursu

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: waldi5

Podobne konkursy

Brak komentarzy.