Zakończony

Konkurs "ChiChi Love - Zaprojektuj Torebkę"

Opis konkursu

Prawo do wzięcia udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie wszystkie wymienione niżej podane warunki (dalej jako: „Uczestnik”):
  • jest widzem programu MiniMini+
  • ma nie więcej niż 12 lat w chwili rozpoczęcia Konkursu
  • w terminie od dnia 25 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r., za pomocą specjalnej aplikacji konkursowej (dalej jako: „Aplikacja”), dostępnej na stronie miniminiplus.pl, przejdzie 2 etapy zabawy on-line. Pierwszy etap polega na złapaniu minimum pięciu piesków do pasującej torebki. Każdy prawidłowo złapany piesek to 1 pkt. Po zdobyciu 5 punktów, na ekranie pojawia się napis „Gratulacje, przejdź dalej!”. Uczestnik przechodzi do Pracy konkursowej (dalej jako: „Praca Konkursowa” lub „Praca”), w której ma za zadanie zaprojektować torebkę dla pieska, korzystając z dostępnych w aplikacji elementów. Praca Konkursowa, zostanie wysłana z pomocą i za zgodą rodzica/opiekuna prawnego – za pomocą Aplikacji.

Nagrody

  • Laureat miejsca 1 – jako Nagrodę otrzymuje: 4 bilety do Parku Rozrywki Mandoria ważne do dnia 16.11.2023 r. oraz pieska w torbie ChiChi Love Słodki piesek
  • Laureaci miejsc 2 – 5 – jako Nagrodę otrzymują Baby Boo piesek interaktywny
  • Laureaci miejsc 6 – 12 – jako Nagrodę otrzymują ChiChi Love Piesek w torbie (piesek wybrany losowo)
  • Laureaci miejsc 13 – 20 – jako Nagrodę otrzymują ChiChi Love w modnej nerce

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: jarekaska

Podobne konkursy

Brak komentarzy.