Do zakończenia 250 dni

Konkurs "Co wiesz o zdrowiu?"

Opis konkursu

Konkurs jest organizowany cyklicznie: ogłaszany jest pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca i trwa do ostatniego dnia tego miesiąca. Konkursy ogłaszane będą do końca 2024 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie ankiety znajdującej się na stronie internetowej
Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która udzieliła największej liczby prawidłowych
odpowiedzi na pytania konkursowe. W przypadku uzyskania jednakowej liczby prawidłowych odpowiedzi przez dwóch lub więcej uczestników, o rozstrzygnięciu konkursu decyduje najkrótszy czas wypełnienia ankiety. Wyłonienie laureata konkursu w danym miesiącu polega na wylosowaniu emotka jednego uczestnika spośród osób, które wypełniły ankietę w sposób prawidłowy.

Nagrody

"W konkursie przewidziano jedną nagrodę książkową z dziedziny zdrowia publicznego." Jak mniemam - jedna książka na jeden etap miesięczny, ale kto tam odgadnie, co miał na myśli Organizator, gdy pisał Regulamin, ech. Wyłoniony laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 30-060 Kraków, w terminie do 10 dni roboczych od dnia poinformowania go o wynikach konkursu. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie odbioru danej nagrody. Nagroda nieodebrana w terminie staje się nagrodą w konkursie organizowanym w kolejnym miesiącu.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.