Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Disney Samoloty"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
Dokonać zakupu dowolnego produktu na licencji „Disney Samoloty”, znajdującego się w ofercie handlowej Sklepów w okresie trwania Konkursu,
Wykonać w artystyczny sposób następującą pracę:
Narysować swojego ulubionego bohatera z filmu Samoloty,
Opisać pracę podając imię, nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy,
Wysłać pracę pocztą tradycyjną na adres podany w punkcie 3.4, tytułując przesyłkę „Carrefour”
Pracę należy przesłać do dnia 1.09.2013r. włącznie (decyduje data wejścia stempla pocztowego) na adres Agencja Kiora, ul. Majdańska 24, lok.2, 04-110 Warszawa
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dołączenie do pracy:
Kopii (skanu) dowodu zakupu produktu Disney Samoloty, zakupionego w okresie trwania konkursu,
Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu podpisanego przez pełnoletniego Uczestnika lub ustawowego opiekuna Uczestnika niepełnoletniego.
Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Nagrody

5x telefon Apple iPhone 5

Nadesłane przez: magnus Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz