Zakończony

Konkurs dla przyszłych baśniopisarzy

Opis konkursu

Zadaniem konkursowym jest stworzenie baśni, wiersza lub scenariusza spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Wszystkie prace konkursowe muszą m.in. twórczo wykorzystywać wybrane motywy z utworów H. Ch. Andersena, wyrażać przesłanie charakterystyczne dla twórczości tego autora oraz zawierać elementy wiedzy o tradycji i kulturze regionu ucznia (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów, itp.). Przygotować należy je na komputerze, w formacie PDF (czcionka 14, pojedynczy odstęp między wierszami). W przypadku baśni tekst nie może przekraczać objętości 3 stron formatu A4.

Nagrody

Autorzy najwyżej ocenionych prac zostaną nagrodzeni, a ich utwory organizator rywalizacji opublikuje na swojej stronie internetowej, w numerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 „Redaktorek" oraz w tomiku baśni pokonkursowych.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.