Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs dla uczelni "Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP"

Opis konkursu

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czekamy na propozycje różnorodnych inicjatyw z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcemy premiować przede wszystkim działania rozwijające praktyczne umiejętności przydatne w samodzielnym funkcjonowaniu w świecie finansów.

Projekt powinien dotyczyć minimum trzech z niżej wymienionych obszarów tematycznych*:
Zarządzanie własnymi pieniędzmi
Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji
Oszczędzanie i inwestowanie
Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia
Przedsiębiorczość i kariera zawodowa
Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, działające na terenie kraju na podstawie Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie wraz z preliminarzem wydatków (do pobrania poniżej) można przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 18 października 2019 r., na adres e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl

Nagrody

Każda ze zwycięskich uczelni będzie mogła otrzymać nawet do 150 000 zł dofinansowania na realizację projektu.

Nadesłane przez: ewelka111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz