Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Dolina Wisłoki – cztery pory roku"

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące wyłącznie przyrodę doliny rzeki Wisłoki.W konkursie będą również akceptowane zdjęcia wykonane w dolinach rzek Ropy i Jasiołki.
Fotografie konkursowe powinne przedstawiać dziką przyrodę, ale również dopuszcza się zdjęcia ukazujące relacje człowiek-dzika przyroda, w tym demonstrujące w ciekawy fotograficznie sposób: problemy natury ekologicznej, czy też przykłady ochrony i dewastacji zasobów przyrodniczych doliny Wisłoki.
Każdy autor może zgłosić 3 fotografie.

Nagrody

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 300 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 100 zł
oraz wyróżnienia

Nadesłane przez: izana Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz