Zakończony

Konkurs "Drzewo Franciszka"

Opis konkursu

To już piąta edycja konkursu na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) realizowanych w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:
  • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
  • ochrona ekosystemów i krajobrazów,
  • przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • problemy terenów zurbanizowanych.
Szkoły zgłaszają zespoły uczniów, które raportują wg zasad konkursu

Nagrody

Krajowa Kapituła konkursu Programu Drzewo Franciszka 2022 wybiera 3 najlepsze projekty w finale krajowym:
  • I miejsce – nagroda główna – tygodniowy wyjazd zespołu i opiekunów do Rzymu i Asyżu,
  • II miejsce – nagrody o wartości do 4.000,00 złotych dla zespołu,
  • III miejsce – nagrody o wartości do 3.000,00 złotych dla zespołu.
Krajowa Kapituła konkursu Drzewo Franciszka 2022 nagradza również Opiekunów zespołów szkolnych.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: toka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.