Zakończony

Konkurs "Dzień Dziecka"

Opis konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane "Uczestnikami") które:
a. mają ukończone 18 lat,
b. wykonają zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu własnej, autorskiej propozycji spędzenia z dzieckiem Dnia Dziecka, dalej "Zadanie konkursowe".
c. prześlą Zadanie konkursowe za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego z zaznaczeniem jednej z czterech (4) kategorii, do której odnosi się zadanie konkursowe, tj. dom, miasto, plac zabaw, świeże powietrze.

Nagrody

10 nagród w postaci gier planszowych. o wartości 68,30 złotych każda.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ola2493

Podobne konkursy

Brak komentarzy.