Zakończony

Konkurs "Energia Młodych. E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030"

Opis konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap 1.
Polega na przygotowaniu przez zgłoszone (zgodnie z regulaminem) zespoły prac pisemnych na temat wskazanego zagadnienia dotyczącego przyszłości energetyki.

Etap 2.
Autorzy pięciu najwyżej ocenionych prac przechodzą do finału, podczas którego każdy zespół prezentuje swoje pomysły, odpowiada na pytania jury i rywali.

Nagrody

Za zajęcie 1. miejsca:
Nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy) dla Szkoły reprezentowanej przez zwycięski Zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę na nabycie pomocy naukowych dla uczniów, zaś Organizatorowi służyć będzie uprawnienie do skontrolowania sposobu wydatkowania tej nagrody.
Nagrody dla każdego z członków Zespołu oraz jego Opiekuna Zespołu składające się z:
- nagrody rzeczowej w postaci laptopa o wartości nie mniejszej niż 760 zł;
- nagrody pieniężnej, której wysokość ustalona będzie według następującego równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ppkt i. powyżej; nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

Za zajęcie 2. miejsca:
Nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy) dla Szkoły reprezentowanej przez zwycięski Zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę na nabycie pomocy naukowych dla uczniów, zaś Organizatorowi służyć będzie uprawnienie do skontrolowania sposobu wydatkowania tej nagrody.
Nagrody dla każdego z członków Zespołu oraz Opiekuna Zespołu składające się z:
- nagrody rzeczowej w postaci tabletu o wartości nie mniejszej niż 760 zł;
- nagrody pieniężnej, której wysokość ustalona będzie według następującego równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ppkt i. powyżej; nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

Za zajęcie 3. miejsca:
Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy) dla Szkoły reprezentowanej przez zwycięski Zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę na nabycie pomocy naukowych dla uczniów, zaś Organizatorowi służyć będzie uprawnienie do skontrolowania sposobu wydatkowania tej nagrody.
Nagrody dla każdego z członków Zespołu oraz Opiekuna Zespołu składające się z:
- nagrody rzeczowej w postaci telefonów typu smartphone o wartości nie mniejszej niż 760 zł;- nagrody pieniężnej, której wysokość ustalona będzie według równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ppkt i. powyżej; nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

Nagroda specjalna im. Profesor Małgorzaty Milewskiej-Stawiany, którą jury przyzna za najlepszą prezentację pod względem dbałości o poprawność językową w postaci nagrody rzeczowej dla każdego z członków Zespołu oraz jego Opiekuna w postaci ebooka o wartości nie mniejszej niż 760 zł. Wraz z nagrodą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przyznana zostanie nagroda pieniężna, której wysokość ustalona będzie według równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym; nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: gracet

Podobne konkursy

Brak komentarzy.