Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Europejczycy we wspólnocie"

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 23.01.2012

Organizatorem konkursu jest serwis charlemagneyouthprize.eu.
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 16-30 lat, których projekty jeszcze trwają lub zakończyły się w ubiegłym roku kalendarzowym. Projekty mogą dotyczyć zarówno pojedynczych wydarzeń kulturalnych, jak i wymian międzynarodowych, czy też przedsięwzięć internetowych. Najważniejsze jest, by promowały ideę integracji europejskiej, przyczyniały się do wzajemnego zrozumienia obywateli Unii Europejskiej oraz budowały poczucie tożsamości europejskiej.

Projekty są oceniane w oparciu o następujące kryteria:
- spełnienie celów konkursu: promowanie porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym; budzenie wspólnego poczucia tożsamości europejskiej oraz przedstawianie praktycznych przykładów tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności;
- pierwszeństwo przyznawane jest projektom opracowanym wspólnie przez młodych ludzi reprezentujących kilka państw członkowskich;
- szczególną uwagę zwraca się na projekty realizowane na zasadzie wolontariatu.

Nagrody:
Laureat Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego zostanie wyłoniony w dwuetapowej procedurze. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5000 euro, dla drugiego miejsca 3000 euro, dla trzeciego miejsca 2000 euro. Przedstawiciele wybranych 27 projektów krajowych zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie (Niemcy) w dniu 15 maja 2012 r. Nagrody dla trzech najlepszych projektów zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego. W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu).

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez gracet. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: gracet Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz