Zakończony

Konkurs "Fantasia Copernicana"

Opis konkursu

Każda praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie może być ona obciążona prawami autorskimi na rzecz osób trzecich. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu ani być kopią lub fragmentem innego utworu. Dopuszcza się stosowanie cytatów, jednak nie  mogą one przekroczyć 10% objętości przesłanej pracy (liczone jako liczba znaków ze spacjami).

Nagrody

Spośród zatwierdzonych prac jury wyłoni te, które zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Urania - Postępy Astronomii” oraz portalu www.urania.edu.pl. Publikacja w czasopiśmie nastąpi w ciągu dwóch lat od zatwierdzenia pracy konkursowej do druku.
Autorzy opublikowanych w czasopiśmie prac otrzymają honorarium autorskie zgodnie z polityką wydawcy czasopisma.
Autorom pozostałych prac jury może przyznać nieograniczoną liczbę wyróżnień.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: murraya

Podobne konkursy

netka2000
24.09.2023 21:15:17

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą, w języku polskim, nawiązujący treścią do życia lub tematyki badań naukowych prowadzonych przez Mikołaja Kopernika.
Tekst musi zaliczać się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction).

0 0